POLITYKA PRYWATNOŚCI

W niektórych częściach niniejszej witryny internetowej , takich jak formularze, w których wpisują Państwo swoje dane identyfikacyjne i kontaktowe, Państwa dane osobowe mogą być zbierane przez Ford Polska z siedzibą w Warszawie , ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, który jest ich Administratorem. W takiej sytuacji fakt zbierania i administrowania danymi przez Ford Polska Sp. z o.o. będzie każdorazowo podawany do Państwa wiadomości oraz zostaną państwo odrębnie poinformowani o zasadach i warunkach przetwarzania danych przez Ford Polska Sp. z o.o.

W trosce o zgodność z przepisami prawa oraz bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Rad Motors Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Forda w Radomiu wdrożył środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem przez nas działalności, w tym prowadzenie niniejszego serwisu internetowego, spełniało wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

Postanowienia ogólne
Polityka prywatności Rad Motors Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Forda w Radomiu opisuje w jaki sposób nasza firma wykorzystuje i ujawnia dotyczące Państwa lub zakupionego przez Państwa pojazdu w tym informacje zebrane podczas odwiedzania naszej strony internetowej pod adresem www.radmotors.com.pl lub podczas kontaktowania się z nami za pomocą dostępnych na niej formularzy np. formularza kontaktowego w tym kontaktu w celach rekrutacyjnych czy też formularz umówienia się na jazdę próbną, serwis, czy wizytę jak również formularz wyceny pojazdu.

Kontakt w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Rad Motors Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Forda w Radomiu jest możliwy pod adresem [email protected]

Rad Motors Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Forda w Radomiu zbiera Państwa dane osobowe kiedy:
 • wypełniają Państwo formularze lub dokonują rezerwacji (na przykład, kiedy rezerwują Państwo usługę serwisową, wizytę w salonie, umawiają się na jazdę próbną lub proszą nas o wycenę swojego pojazdu, korzystacie Państwo z formularza wyceny pojazdu);
 • kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego w sprawie usługi lub w celach rekrutacyjnych oraz
 • automatycznie za pomocą plików cookies lub podobnych technologii.
Dane osobowe są zbierane w celu:
 • obsługi Państwa żądań (aby umożliwić Państwu rezerwację jazdy próbnej, umówienie się na serwis, umówienie się na wizytę w salonie, wycenę Państwa pojazdu):
 • prowadzenia rekrutacji na wolne miejsca pracy,
 • kontaktu i obsługi Państwa zapytania/zgłoszenia złożonego przy wykorzystaniu formularza kontaktowego;
 • zarządzania i doskonalenia naszej działalności oraz naszej relacji z Państwem;
 • wypełniania naszych obowiązków prawnych, dostosowywania się do procedur prawnych lub żądań udzielenia informacji wydanych przez organy rządzące lub inne osoby trzecie oraz zapobiegania i wykrywania przestępstw i oszustw, lub ochrony praw Państwa, naszych lub innych osób; oraz
 • prowadzenia Strony Internetowej, ustalania sposobu użytkowania Strony Internetowej w celu jej ulepszania, w tym w celach opisanych w rozdziale „Cookies i inne technologie”.
Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Przechowujemy Państwa dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację tak długo, jak jest to rozsądnie konieczne do wypełniania celów, dla których je zebraliśmy oraz naszych ewentualnych obowiązków prawnych. Zasadniczo oznacza to przechowywanie Państwa danych osobowych dopóki:
 • dane osobowe są zasadnie wymagane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie/zgłoszenie przesłane przy wykorzystaniu formularza kontaktowego i ewentualne kontynuowanie korespondencji
 • dane osobowe są zasadnie wymagane w celu spełnienia Państwa żądania zgłoszonego za pośrednictwem formularza np. realizacja jazdy próbnej, wizyty w salonie, wizyty w serwisie, wyceny pojazdu,
 • dane osobowe są niezbędne w celu dokończenia procesu rekrutacji,
 • dane osobowe są zasadnie wymagane w celu ochrony i obrony naszych praw lub własności (co do zasady, będzie to długość okresu przedawnienia roszczeń); lub
 • obowiązujące przepisy prawa wymagają przechowywania przez nas Państwa danych osobowych.
Na jakich podstawach prawnych opieramy przetwarzanie danych osobowych?
Są różne podstawy prawne, na których się opieramy wykorzystując Państwa dane osobowe. Będziemy zbierać i przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących sytuacjach:
 • gdy skorzystają Państwo z dostępnych na stronie Internetowej formularzy - podstawa prawna przetwarzania danych osobowych może się różnić w zależności od przedmiotu zapytania/zgłoszenia oraz wykorzystanego formularza. W tym zakresie możemy opierać się o umowę polegającą na świadczeniu usług obsługi konkretnych formularzy, o ile przetwarzanie danych będzie niezbędne do wykonania takiej umowy. W pozostałym zakresie możemy przede wszystkim opierać się o nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zapewnienie ciągłości komunikacji i umożliwienie kontaktowania się z nami w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej przy jednoczesnej próbie zadośćuczynienia Państwa żądaniu/zgłoszeniu;
 • gdy będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas – podstawą prawną będzie przepis prawa;
 • w przypadku prowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko podstawa prawna przetwarzania przesłanych przez państwa danych osobowych będzie wynikać z Kodeksu Pracy odnośnie zakresu danych osobowych jakich może żądać pracodawca na podstawie art. 221 § 1-3 lub na podstawie wyrażonej przez Państwo dobrowolnej zgody, gdy zakres danych wykracza poza katalog danych wymienionych powyższym przepisie prawa.
 • gdy Państwo wyrażą zgodę – będziemy się na niej opierać, dla przykładu, w celu zbierania danych technicznych jak dane z cookies lub podobnych technologii opisanych w rozdziale „Polityka plików Cookies i innych technologii” lub w przypadku uzupełnienia pól w ramach formularzy udostępnionych za pośrednictwem Strony Internetowej nieoznaczonych symbolem gwiazdki bądź danych zamieszczonych dobrowolnie w polu tekstowym wybranego formularza. W przypadku, gdy korzystamy z Państwa danych osobowych na podstawie zgody, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.
Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione:
 • Ford Polska w zakresie zakupu produktów, których jesteśmy autoryzowanym dealerem, Ford Credit w zakresie korzystania przez Państwa z usług finansowych, instytucjom ubezpieczeniowym podczas zakupu produktów ubezpieczeniowych,
 • spółkom i innym podmiotom, które dostarczają usługi na naszą rzecz, takim jak spółki web-hosting, analitycy, oraz dostawcy usług IT;
 • spółkom i innym podmiotom, jeśli poprosili nas Państwo o ujawnienie im swoich danych osobowych lub wyrazili na to zgodę;
 • profesjonalnym doradcom;
 • wszelkim organom egzekucyjnym, sądom, organom regulacyjnym, rządowym lub innym osobom trzecim, w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego, lub do ochrony naszych praw, praw osoby trzeciej lub bezpieczeństwa osobistego jednostki lub do wykrycia, zapobieżenia oszustwom, lub ze względów bezpieczeństwa.
Międzynarodowe przesyłanie Państwa danych osobowych
Może się zdarzyć tak, że dane osobowe przetwarzane przez Rad Motors Sp. z o.o Autoryzowany Dealer Forda w Radomiu w związku z umowami zawartymi z Ford Polska będzie wysyłał dane osobowe poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy, a kraje, do których przekazujemy Państwa dane osobowe mogą nie być postrzegane przez Komisję Europejską jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Zapewniamy, że Państwa dane osobowe będą traktowane w sposób zgodny z prawem polskim dotyczącym ochrony danych i mogą być przesyłane w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) oraz poza obszar EOG (w tym do USA). Wobec tego zastosujemy odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z naszym obowiązkiem prawnym zapewnienia odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych niezależnie od kraju, do którego zostaną przesłane. Takie zabezpieczenia mogą obejmować zawarcie w umowie z osobą trzecią, której mają zostać udostępnione dane osobowe, klauzul umownych gwarantujących, że Państwa dane osobowe będą chronione na poziomie równorzędnym jak ten stosowany w krajach EOG. W celu uzyskania dalszych informacji o sposobie, w jaki Rad Motors Sp. z o.o Autoryzowany Dealer w Radomiu chroni Państwa dane osobowe w przypadku przesyłania poza obszar EOG lub uzyskania kopii zastosowanych przez nas zabezpieczeń w celu ochrony Państwa danych osobowych, prosimy kontaktować się z nami pod adresem [email protected] .

Polityka plików cookies i innych technologii
1. Nasza strona internetowa korzysta z technologii plików cookie. Pliki cookie rejestrują w swojej treści ustawienia internetowe. Są pobierane przez przeglądarkę podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej. Gdy ponownie wrócisz na stronę za pomocą tego samego urządzenia, przeglądarka może sprawdzić, czy istnieje powiązany plik cookie (tj. zawierający nazwę strony) i użyć danych zawartych w pliku cookie, aby odesłać go z powrotem na stronę. Pozwala to przeglądarkom rozpoznać, że strona była wcześniej odwiedzana, a w niektórych przypadkach zmieniać wyświetlaną treść, aby to odzwierciedlić.
2. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
3. Aby kontrolować pliki cookie, większość przeglądarek zezwala na akceptowanie lub odrzucanie wszystkich plików cookie, akceptowanie tylko niektórych rodzajów plików cookie lub monitowanie za każdym razem, gdy witryna chce zapisać plik cookie. Łatwo jest również usunąć pliki cookie, które są już zapisane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę. Procesy kontrolowania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić za pomocą konkretnej przeglądarki, możesz skorzystać z dostępnej w niej funkcji pomocy lub odwiedzić stronę http://www.aboutcookies.org, która objaśnia krok po kroku, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w większość przeglądarek.
4. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest firma GeronimoWeb świadcząca na rzecz Rad Motors usługi z zakresu dostawy usług cyfrowych i strony internetowej zgodnie z zawartą w tym zakresie umową.
6. Pliki cookies mogą zostać wykorzystane w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej, pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
7. W ramach Serwisu stosowane są zasadniczo „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Jakie pliki cookie i inne technologie stosujemy?

Analityka
Adobe Analytics (Adobe Systems Incorporated)
Adobe Analytics to usługa analityczna świadczona przez Adobe Systems, Inc., która pomaga nam sprawdzić jak użytkownicy wykorzystują Stronę Internetową.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone
Więcej informacji dostępnych w Polityce Prywatności Adobe Systems Inc.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics to usługa analityczna sieci świadczona przez Google Inc. („Google”). Te pliki cookie służą do zbierania informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej Strony Internetowej. Używamy tych informacji do tworzenia raportów i pomagania nam w ulepszaniu Strony Internetowej.
Google może wykorzystywać zgromadzone dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone
Więcej informacji dostępnych w Polityce Prywatności Google Inc.

Pliki służące do tak zwanego „mapowania ciepła”
Usługi tak zwanego „mapowania ciepła” służą do wyświetlania obszarów strony, na których użytkownicy najczęściej poruszają myszą lub klikają. To pokazuje, gdzie znajdują się interesujące miejsca. Usługi te umożliwiają monitorowanie i analizę ruchu w sieci oraz śledzenie zachowań użytkowników.
Niektóre z tych usług mogą rejestrować sesje i udostępniać je do późniejszego odtwarzania wizualnego.
Crazy Egg (Crazyegg)
Crazy Egg to usługa mapowania ciepła świadczona przez Crazy Egg, Inc. Więcej informacji dostępnych w Polityce Prywatności Crazy Egg, Inc.
Wyświetlanie treści z zewnętrznych platform
Ten rodzaj usługi umożliwia przeglądanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze Strony Internetowej i interakcję z nimi.
Ten typ usługi może nadal gromadzić dane o ruchu w sieci dla stron, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z niej.
HERE Maps widget (HERE Global B.V)
HERE Maps to usługa wizualizacji map dostarczana przez HERE Global B.V, która pozwala na umieszczenie tego rodzaju treści na Stronie Internetowej.
Miejsce przetwarzania: Holandia
Więcej informacji dostępnych w Polityce Prywatności HERE Global B.V.
Monitorowanie infrastruktury
Ten rodzaj usługi umożliwia nam monitorowanie użycia i zachowania komponentów Strony Internetowej, dzięki czemu można poprawić ich wydajność, działanie, konserwację i rozwiązywanie problemów.
Pingdom (Pingdom AB)
Pingdom to usługa monitorowania infrastruktury świadczona przez Pingdom AB.
Miejsce przetwarzania: Szwecja
Więcej informacji dostępnych w Polityce Prywatności Pingdom AB
Zarządzanie tagami
Ten rodzaj usługi pomaga nam zarządzać w scentralizowany sposób tagami lub skryptami wykorzystywanymi na Stronie Internetowej.
Przepływ danych użytkowników przez te usługi może potencjalnie skutkować ich przechowywaniem.
Google Tag Manager (Google Ireland Limited)
Google Tag Manager to usługa zarządzania tagami świadczona przez Google Ireland Limited.
Miejsce przetwarzania: Irlandia
Więcej informacji dostępnych w Polityce Prywatności Google Ireland Limited.

9. Rad Motors zastrzega możliwość stosowania w ramach serwisu www dodatkowo następujących rodzajów plików cookies:
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu
 • pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Bezpieczeństwo Internetu i witryny.
Internet nie jest bezpiecznym środowiskiem i zawsze należy zachować ostrożność w zakresie informacji ujawnianych podczas korzystania z Internetu. Dane osobowe gromadzone przez stronę Rad Motors Autoryzowanego Dealera Forda w Radomiu są przechowywane w bezpiecznych środowiskach operacyjnych, które nie są publicznie dostępne.

Inne informacje o przetwarzaniu danych osobowych w kontaktach z klientami i kontrahentami Rad Motors Sp. z o.o. znajdują się poniżej w treści obowiązków informacyjnych wymaganych zgodnie z art. 13 – 14 RODO.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zbieranych za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na naszej stronie internetowej jest Ford Polska Sp. z o.o.
2. Administratorem danych osobowych związanych z planowanym lub dokonanym zamówieniem, nabyciem i korzystaniem z produktów i usług marki Ford przekazanych przez Klientów Końcowych lub potencjalnych Klientów Końcowych jest Ford Polska Sp. z o.o.
3. Administratorem Państwa danych zbieranych poprzez naszą stronę w pozostałych przypadkach :
 • a)Plików cookies i podobnych technologii
 • b)Danych zbieranych via chat
 • c)Danych HR( danych kandydatów do pracy / współpracy )
 • d)Danych z usługą „do you want us to call you”
jest Rad Motors Sp. Z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Orkana 1.
4. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych kontakt pod adresem email: [email protected]
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 • a.realizacji transakcji kupna-sprzedaży na podstawie umowy, zlecenia, serwisu sprzedażowego, bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.b RODO oraz art. 6 ust. 1 f ROD
 • b.wystawionej dokumentacji finansowo-księgowej potwierdzającej transakcje kupna-sprzedaży bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.c RODO,
 • c.trwających procesów rekrutacyjnych, bazując na art. 221 §1-3 Kodeksu Pracy lub dobrowolnej zgodzie kandydata, celu dalszej rekrutacji; zgodę taką można wycofać w każdym momencie; dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
 • d.dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO,
 • e.marketingowych na podstawie uzasadnionego prawnego interesu Rad Motors Sp. z o.o. bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO,
6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane urzędom skarbowym, bankom, przewoźnikom, firmą świadczącym usługi kurierskie, kancelariom prawnym, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w tym urzędom skarbowym, sądom organom ścigania w ramach realizacji obowiązków prawnych, tłumaczom, firmom umożliwiającym obsługę sprzedaży, zamówień i faktur poprzez programy, platformy elektroniczne, firmom realizującym usługi sprzedażowo-marketingowe oraz Ford Polska, FCE Bank i Ford Credit oraz towarzystwom ubezpieczeniowym.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej (w tym do USA) w związku z umowami zawartymi przez Rad Motors Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Forda w Radomiu z Ford Polska. Dotyczy to głównie danych analitycznych uzyskiwanych z niniejszego serwisu www. Wobec tego zastosujemy odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z naszym obowiązkiem prawnym zapewnienia odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych niezależnie od kraju, do którego zostaną przesłane. Takie zabezpieczenia mogą obejmować zawarcie w umowie z osobą trzecią, której mają zostać udostępnione dane osobowe, klauzul umownych gwarantujących, że Państwa dane osobowe będą chronione na poziomie równorzędnym jak ten stosowany w krajach EOG.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 • Cel a. przez okres zgodny z ustawami podatkowymi oraz ustawą o rachunkowości.
 • Cel b. przez okres zgodny z ustawami podatkowymi oraz ustawą o rachunkowości
 • Cel c. Do zakończenia rekrutacji poprzez wyłonienie kandydata na stanowisko pracy, chyba że kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów dalszej rekrutacji.
 • Cel. d. Do czasu przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od zakończenia umowy lub relacji biznesowej.
 • Cel e. Do momentu zakończenia współpracy.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wyrażenia sprzeciwu.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze i realizacji umowy.
11. W niektórych przypadkach opisanych powyżej źródłem przetwarzanych danych osobowych jest Ford Polska Sp. z o.o. lub FCE Bank plc, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa. Dowiedz się więcej na www.ford.pl
12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym nie będą poddawane profilowaniu.

Promocje

Pokaż najnowsze promocje Rad Motors Autoryzowany Dealer Forda w Radomiu

Aktualności i wydarzenia

Pokaż najnowsze aktualności od Rad Motors Autoryzowany Dealer Forda w RadomiuOpinie